Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Tài liệu học tập

Tìm kiếm

Biểu mẫu
Các biểu mẫu khóa luận sinh viên phải thực hiện
Thứ tư, 09 Tháng 12 /2015 14:47

Các biểu mẫu khóa luận sinh viên phải thực hiện (09-12-2015)

 
Hướng dẫn viết đề cương và viết khóa luận
Thứ tư, 09 Tháng 12 /2015 14:44

Hướng dẫn viết đề cương và viết khóa luận

 
Mẫu bìa khóa luận...
Thứ tư, 19 Tháng 6 /2013 16:52

Mẫu bìa  khóa luận 2016, Tiếng anh

 
Mẫu nhiện vụ khóa luận
Thứ tư, 19 Tháng 6 /2013 16:49

Mẫu nhiện vụ  khóa luận

 
Các mẫu đơn dành cho Sinh Viên
Chủ nhật, 02 Tháng 1 /2011 00:28

Các mẫu đơn dành cho Sinh Viên

1. Đơn xin cấp bảng điểm (có đóng dấu):download

2. Đơn xin hoãn thi: download

3. Đơn xin dự thi: download

4. Đơn xin chuyển giờ thi: download

5. Đơn xin nghỉ học tạm thời: download

6. Đơn xin thôi học: download

7. Đơn xin nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời): download

8. Đơn xin miễn, giảm các học phần GDTC, GDQP: download

9. Đơn xin phúc khảo bài thi (Bài thi chấm bằng máy quét): download

10. Đơn xin chuyển bậc đào tạo: download

11. Đơn xin chuyển hệ đào tạo: download

12. Đơn xin học theo tiến độ nhanh: download

13. Đơn xin học theo tiến độ chậm: download

14. Đơn xin cải thiện điểm: download

15. Đơn đề nghị kiểm tra điểm trên mạng: download

16. Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh: download

16- Hành khúc Tôn Đức Thắng